2018 Taiwan Athletics Open
 Final   Women Triple Jump
Event #115    25-MAY-2018 18:30 START
       2018年臺灣國際田徑公開賽
女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次456
16 1058 Parinya CHUAIMAROENG
楚耶瑪隆
THA
泰國
14.17
(+1.0)
1
(+0.4)

(-1.6)

(-0.3)
13.42
(-0.3)
1
(+0.7)

(+1.0)
17 1052 Thi Men VU
巫氏曼
VIE
越南
13.57
(+0.7)
2
(-0.1)

(-0.3)

(-0.3)
13.30
(-0.3)
2
(+0.7)

(+0.2)

(+0.7)
15 1285 Mariya OVCHINNIKOVA
奧夫契尼柯娃
KAZ
哈薩克
13.26
(+0.7)
3
(+1.3)

(+0.1)

(-0.2)
13.15
(+0.1)
3
(+0.7)

(+0.7)

(+0.6)
10 1126 Pei-Ning HONG
洪珮寧
台灣美津濃 12.18
(+1.7)
4
(+1.7)

(+1.7)

(-0.3)
12.18
(+1.7)
4
(+0.8)

(+0.4)

(+1.1)
8 1189 Yuan-Yu ZHANG
張宛喻
桃園市 11.98
(+0.6)
5
(-0.6)

(+0.9)

(+0.1)
11.90
(+0.1)
7
(-0.7)

(-0.4)

(+0.6)
14 1223 Jia-You LIN
林佳祐
國立臺灣體大 11.95
(-0.5)
6
(+0.8)

(-0.1)

(-0.5)
11.95
(-0.5)
5
(+0.1)

(+0.6)

(+1.3)
11 1229 Hui-Ting LAI
賴慧庭
中市惠文高中 11.92
(+0.4)
7
(+0.5)

(+0.8)

(+0.4)
11.92
(+0.4)
6
(+0.1)

(+0.3)

(+0.2)
5 1243 Wan-Hsuan HUANG
黃琬軒
彰縣和美高中 11.65
(+0.5)
8
(-0.1)

(+0.4)

(+0.5)
11.65
(+0.5)
8
(-0.2)

(-0.1)
12 1119 Yu-Ting LIN
林玉婷
國立臺灣師大 11.47
(-1.3)
9
(+1.8)

(+1.5)

(-1.3)
11.47
(-1.3)
9
3 1078 Jia-Lian CHEN
陳佳蓮
臺北市 11.45
(+1.8)
10
(+1.8)

(+0.4)

(+0.6)
11.45
(+1.8)
10
2 1130 Yong-Zhen JIAN
簡詠媜
新北新北高工 11.36
(+1.5)
11
(+0.9)

(+1.5)

(+1.5)
11.36
(+1.5)
11
1 1192 Ting-Yu ZHU
朱庭妤
桃園市 NM 12
(-0.3)

(+0.9)

(+1.4)
  12
4 1103 Jie-Yu YOU
游婕妤
臺北市 NM 12
(+1.9)

(+0.5)

(+1.3)
  12
6 1134 Xin-Ru LAI
賴欣如
新北明德高中 NM 12
(+0.4)

(+1.9)

(-0.1)
  12
7 1170 Shie-Ching HUANG
黃詩靚
國立北科附工 NM 12
(+1.0)

(+0.8)

(-0.1)
  12
9 1266 Chiu-Man LI
李九滿
高雄市 DNS 12   12
13 1222 Yu-Ting CHEN
陳淯婷
國立臺灣體大 NM 12
(+0.9)

(+1.0)

(-0.7)
  12

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

System Version: 2018.03.07 PM20:00