2018 Taiwan Athletics Open
 Final   Men High Jump
Event #113    25-MAY-2018 17:20 START
       2018年臺灣國際田徑公開賽
男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
    TRIALS / 出賽高度    
RESULT
最佳成績
PLA
名次
FIN
完賽
REMARK
備 註
1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.19 2.22 
14 2022 Keitaro FUJITA
藤田
JPN
日本
-       -       -       -       O       O       O       O       O       -       X X O 2.22 1
15 2311 Chun Hsien HSIANG
向俊賢
亞運培訓隊 -       -       -       -       -       -       -       -       O       -       X X X 2.16 2
11 2195 Zhuan-Xiang GENG
耿傳翔
桃園市 -       -       -       -       O       O       O       X X O X O    -       X X X 2.16 3
13 2350 Tawan KAEODEM
塔萬卡歐登
THA
泰國
-       -       O       -       X O    O       O       X X X                   2.08 4
7 2179 Jia-Hao XU
許家豪
國立體育大學 -       -       -       -       O       X O    X X X                         2.04 5
3 2181 Zhao-Xuan FU
傅兆玄
桃市桃園國中 -       O       O       O       O       X X X                               2.00 6
12 2289 Wei-Chih TSAI
蔡維智
彰縣和美高中 -       -       O       -       O       X X X                               2.00 6
5 2217 Zhao-Xiang ZHANG
張昭翔
桃園市 -       O       O       X O    X X O r                                     2.00 8
6 2091 Ping-Yan HUANG
黃平諺
臺北市 -       -       -       X O    X X X                                     1.95 9
1 2078 Shih-Yung CHEN
陳仕洋
IDV
個人
O       O       X O    X X O X X X                                     1.95 10
4 2106 Jia-Cheng LIU
劉家成
臺北市 -       O       O       X X X                                           1.90 11
8 2338 Bo-Yi DAI
戴伯伊
屏縣東港訓練站 O       -       O       X X X                                           1.90 11
9 2009 Hin Chak Timothy LAM
林衍澤
HKG
中國香港
O       O       O       X X X                                           1.90 11
10 2259 Wei-Cheng ZENG
曾韋誠
國立臺灣體大 -       -       X X O X X X                                           1.90 14
2 2038 Tou LAM
林韜
MAC
中國澳門
X O    X X X                                                       1.80 15
   

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

System Version: 2018.03.07 PM20:00