2018 Taiwan Athletics Open
 Final   Men Triple Jump
Event #108    25-MAY-2018 16:20 START
       2018年臺灣國際田徑公開賽
男子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
RESULT
最佳成績
PLA
名次
ATTEMPT / 出賽成績FIN
完賽
出場
序號
REMARK
備 註
123前3最佳名次456
14 2299 Kuei-Lung LI
李奎龍
高雄市 16.25
(+1.5)
1
(-0.4)

(-1.6)

(-1.5)
15.90
(-0.4)
1
(+0.1)

(+0.3)

(+1.5)
16 2075 Pratchaya TEPPARAK
特帕拉
THA
泰國
15.98
(+1.1)
2
(-1.7)

(-0.7)

(-1.4)
15.89
(-1.4)
2
(+0.5)

(+1.1)

(-1.6)
15 2056 Ronne MALIPAY
馬里佩.朗尼
PHI
菲律賓
15.60
(-0.2)
3
(-2.1)

(-3.2)

(-0.2)
15.60
(-0.2)
3
(-0.9)

(+0.7)

(-1.5)
13 2060 Supot BOONNUN
布農.蘇波特
THA
泰國
15.45
(-1.7)
4
(-1.7)

(-1.3)

(+0.1)
15.45
(-1.7)
4
(+0.7)

(+0.9)

(0)
11 2174 Yue-Han WANG
王約翰
國立東大體中 15.32
(+0.2)
5
(+0.8)

(-0.1)

(+0.2)
15.18
(+0.8)
5
(-0.3)

(+1.4)

(+0.2)
10 2126 Li-Qing ZHOU
周李擎
臺北市 14.99
(-0.6)
6
(+2.3)

(-0.6)

(-1.4)
14.99
(-0.6)
6
(-0.4)
9 2263 Yun Chen LI
李允辰
中市惠文高中 14.91
(+2.6)
7
(+2.6)

(+1.3)

(+0.6)
14.91
(+2.6)
7
(-1.4)
6 2101 Li-Xian LIAO
廖力賢
臺北市 14.72
(+0.5)
8
(-0.2)

(-0.1)

(+1.8)
14.59
(-0.2)
8
(-0.4)

(+0.6)

(+0.5)
3 2154 Yin-Chen SHENG
盛尹辰
新北錦和高中 14.56
(+1.6)
9
(-1.3)

(+1.6)

(-3.2)
14.56
(+1.6)
9
7 2300 Nien-Hsiu LI
李念修
高雄市 14.47
(-1.7)
10
(-1.3)

(-1.6)

(-1.7)
14.47
(-1.7)
10
12 2208 Hao-Wen WANG
王浩文
桃園市 14.44
(-0.6)
11
(-0.6)

(-0.3)

(-1.4)
14.44
(-0.6)
11
4 2144 Yan-Ren WANG
王彥仁
國立臺灣師大 14.38
(-1.0)
12
(-1.0)

(+1.7)

(-1.8)
14.38
(-1.0)
12
5 2266 Jie You YANG
楊介佑
中市惠文高中 14.33
(-1.1)
13
(-1.1)

(-0.4)

(-0.4)
14.33
(-1.1)
13
1 2033 Long Kin CHE
謝朗健
MAC
中國澳門
14.25
(+1.3)
14
(-0.2)

(+0.5)

(+1.3)
14.25
(+1.3)
14
8 2204 Yi-Zhang LIN
林宜璋
桃園市 13.87
(-1.4)
15
(+0.3)

(-1.4)

(+1.9)
13.87
(-1.4)
15
2 2148 Yi-Fan YAN
岩儀凡
國立臺灣師大 NM 16
(-0.5)

(-0.4)

(+2.5)
  16

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

System Version: 2018.03.07 PM20:00