2018 Taiwan Athletics Open
 Final   Women Pole Vault
Event #105    25-MAY-2018 15:30 START
       2018年臺灣國際田徑公開賽
女子組 決賽
場次: 日期: 時間:
第 1 組 共 1 組 成績格式:  [紀錄]
ORD
序號
BIB
編號
ATHLETE
姓 名
TEAM
單位
    TRIALS / 出賽高度    
RESULT
最佳成績
PLA
名次
FIN
完賽
REMARK
備 註
2.80 3.00 3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.05 
12 1093 Ying-Tong LIN
林映彤
臺北市 -       -       -       -       -       O       O       -       X X X 3.85 1
10 1183 Yi-Ru SHEN
沈怡如
桃園市 -       -       -       -       -       -       X X O -       X X X 3.85 2
9 1115 Cai-Ying LIN
林采瑩
台北市立大學 -       -       -       -       O       O       X X X             3.70 3
13 1098 Jia-Ru WU
吳家如
臺北市 -       -       -       -       -       O       X X X             3.70 3
6 1250 Jing-Chun CAI
蔡靜純
國立虎尾高中 -       -       -       O       O       X O    X X X             3.70 5
2 1141 Yu-Fen HUANG
黃鈺芬
新北三民高中 -       -       O       O       O       X X X                   3.55 6
11 1041 YANG
SGP
新加坡
-       -       -       -       X O    X X X                   3.55 7
8 1092 Yan-Ru LIN
林晏如
臺北市 -       -       O       O       X X X                         3.40 8
7 1263 Yi Ying CHEN
陳怡瑩
高雄市 -       O       X O    O       X X X                         3.40 9
3 1109 Ting-An ZHOU
周庭安
臺北市 -       -       X O    X X X                               3.20 10
1 1176 Jing-Wen HUANG
黃靜汶
桃園市 O       X O    X X X                                     3.00 11
4 1256 Yu-Xuan ZHU
朱育萱
國立虎尾高中 -       X X X                                           NM 12
5 1259 Pei-Han CHANG
張霈涵
高雄市 -       -       X X X                                     NM 12
   

Instant results are for reference only,
the correct information to be announced to the General Assembly contest group

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎

System Version: 2018.03.07 PM20:00